Kampanjeservice dmogadresser

Hjem > Kampanjeservice > DM og adresser

DM og adresser

Personlig direktesendt reklame (DM, eller Direct Mail) anses fortsatt som en av de fremste kanalene for kommunikasjon og direkte kontakt mellom kjøper og selger. Akershus Reklame Team (ART) kan skreddersy en DM-kampanje basert på den enkelte kundes målsetninger. Vi kan tilby rådgivning, produksjon, segmentering og utsendelse av ulike typer DM – alltid med målsetting om å konvertere nye kunder.

Slik får du best mulig resultater av en DM-kampanje i samarbeid med Akershus Reklame Team:

DM_og_adresser_Radgivning

Rådgivning

Vi tilbyr all vår erfaring og kompetanse for å produsere en effektiv DM-kampanje. I samråd med våre kunder blir vi enige om målsetninger for kampanjen, og kan deretter koordinere hele prosessen. God rådgivning er både nøkkelen og starten på en vellykket DM-kampanje.

Målgrupper

For effektfulle DM-kampanjer er det å treffe riktige målgrupper en avgjørende suksessfaktor. Vi har omfattende kompetanse på å definere målgrupper i samarbeid med kundene – slik at vi kan skape strømlinjeformede løsninger og benytte riktige adresselister for DM-utsendelser. Treffsikkerhet er avgjørende for enhver suksess.

DM_og_adresser_Malgrupper DM_og_adresser_Utsendelser

Utsendelser

Vi har opparbeidet oss gode avtaler med de tilgjengelige distributørene i Norge. Sammen med kundene våre finner vi alltid den optimale distribusjonsformen, basert på hver enkelt DM-kampanjes løsninger og målgrupper.

Hvordan skape en suksessrik DM-kampanje? Kontakt oss!