Hjem > Om oss > Bærekraft og miljø

Bærekraft og miljø

Vi har blitt en Miljøfyrtårn-bedrift!
Nå skal vi redusere våre klimagass-utslipp til et minimum, gjøre bevisste valg for bærekraft ved
innkjøp av tjenester og varer, og jobbe kontinuerlig med å ta flere riktige steg i grønn retning!
Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig
fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og
forbrukere! Vi oppfordrer alle bedrifter til å ta steget mot en bærekraftig fremtid!

Her kan du laste ned vår klima- og miljørapport for 2022.
Her kan du laste ned vårt klimaregnskap for 2022.
Vårt miljøfyrtårnsertifikat.

OmOss-BaerekraftMiljø-Miljofyrtarnlogo

OM MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer: www.miljofyrtarn.no.

GRØNT VALG

Med opprinnelsesgarantier på strømmen vår, sikrer vi at det blir produsert like mye strøm fra fornybare energikilder som vår virksomhet bruker. Vi er også med på bevare regnskog, gjennom bidrag til Regnskogfondet. Les mer om
Forum produkt Grønt valg, og vårt sertifikat for
Opprinnelsesgaranti Akershus Reklame Team AS

OmOss-BaerakraftMiljo-Fortum
OmOss-BaerekraftMiljo-Grontpunktlogo

GRØNT PUNKT NORGE

Med medlemskap i et godkjent returselskap for emballasje sikrer vi gjenvinning av brukt emballasje i Norge. Grønt Punkt Norge er non-profit, og innbetalt miljøvederlag fra medlemmer går i sin helhet til å sørge for at emballasjen blir gjenvunnet i henhold til de krav myndighetene setter.
Les mer om
Grønt Punkt Norge og vårt
sertifikat GP member_certificate.