direkte reklame

Annonsering via DM genererer mer salg enn digital reklame

I dagens digitaliserte samfunn kan merkevarer kommunisere med forbrukere gjennom flere kanaler og på flere måter enn før var tenkelig. Spørsmålet er hvilke kanaler som fører til handling?
Tekst: Tina S. Amundsen • Foto: Mayken Finholt • 16.12.2016
arne-portrett
Ta kontakt med meg!

Arne Bruun
Daglig leder/salgsansvarlig
Mobil: + 47 404 18 391
arne@art-as.no
Canada Post har i samarbeid med eksperter innen nevromarkedsføring funnet ut hvilken påvirkning direkte post/fysisk post (DM), i motsetning til digital reklame, har på forbrukere. Nevromarkedsførere undersøker hvordan reklame og markedsføring påvirker hjernen. Dette gir innsikt i hvordan vi reagerer på reklamebudskap, utover det vi bevisst mener at vi ser og oppfatter. Canada Post og True Impact Marketing har gått sammen og gjort en studie som går i dybden på emnet. Hypotesen deres lyder som følgende; «Direktereklame er mer handlingsorientert enn digitale medier fordi fysisk format stimulerer underliggende mentale prosesser som igjen styrer forbrukeratferd.»
 
Studien ga noen svært interessant funn.

 

1. DM er enklere å forstå og huskes bedre en digital reklame

Vi bruker mindre kognitiv innsats på å prosessere reklamebudskapet i en DM og vi husker derfor merkevaren bedre. Jo mer kognitiv innsats vi bruker, jo mindre sannsynlig er det at vi husker budskapet og merkevaren.

 

2. DM er mer overbevisende enn digital reklame

Motivasjon er et mål på de faktorene som setter i gang og styrer atferden vår når vi tilnærmer oss eller unngår noe. Det er følelsen av å ville ha noe som driver lystene våre, og derfor også beslutningstakingen.

I følge studien er vi mer motiverte for å prosessere en DM enn vi er for å prosessere digital reklame. Høy grad av motivasjon indikerer at vi ønsker å rette oppmerksomhet mot budskapet, noe som igjen styrer atferden vår.

Når produkteiere og butikker tester varer før de skal ut på markedet velger de normalt den varen som får 3 % høyere motivasjonsscore enn en annen. Ifølge nevromarkedsførere er denne prosentandelen vanligvis nok til at varen selger bedre enn andre varer på markedet. I studien fikk DM hele 20 % høyere motivasjonsscore enn digital reklame, noe som viser et svært tydelig skille.

 

3. Det er lettere å oppfatte reklamebudskapet i en DM fordi det prosesseres raskere enn digital reklame

Funnene i studien viser at vi visuelt prosesserer reklamebudskapet fra en DM raskere, med høy grad av motivasjon og at vi bruker mindre kognitiv innsats. Dette gjør at det er mer optimalt å sende ut DM enn å investere i digital reklame, da DM vil føre til mer av ønsket effekt. Forbrukere vil alltid velge minste motstands vei og ved å reklamere via DM tilbyr markedsførere dem akkurat dette.

 

4. Det er større sannsynlighet for at fysisk reklame trigger handling, og virker derfor mer salgsutløsende enn digital reklame

På bakgrunn av funnene over er det stor sannsynlighet for at en DM trigger ønsket handling hos kunden. DM vil rett og slett føre til mer salg enn det digital reklame gjør.

I dagens digitaliserte samfunn kan merkevarer samhandle med forbrukere gjennom flere kanaler og på flere måter enn det som før var tenkelig. Likevel er målet med all reklame å trigge ønsket kjøpsatferd. Dette har ikke endret seg med tiden, da målet med reklame alltid har vært å selge mer. Funnene viser at reklame i fysisk format fortsatt spiller en viktig rolle. Det vil si at vi ikke nødvendigvis må velge mellom disse formene for annonsering, men kan benytte en kombinasjon av begge. DM er påvist å være mer handlingsorientert enn digital reklame og fører i høyere grad til ønsket kjøpsatferd. Tilstedeværelse på digitale flater er på en annen side nødvendig for å skape kontakt, være tilgjengelig for, og interagere med dagens forbrukere.

Kanskje er det derfor mest riktig å satse på en kombinasjon av digital tilstedeværelse og fysisk reklame?Kilde: Canada Post/True Impact Marketing, Understanding the Impact of Physical Communications through Neuroscience 2015.

Relevante artikler

HHN_hjemmeside-liten-1
HHN_hjemmeside-liten-1

Har dratt i land en ny langsiktig avtale

Les mer
Fagpresseprisene-liten
Fagpresseprisene-liten

Utdelingen av Fagpresseprisene 2018

Les mer
Abo_service_hjemmeside
Abo_service_hjemmeside

Vi håndterer abonnentene dine!

Les mer