fagpressen og akershus reklame team

Akershus Reklame Team sikret seg rammeavtale med Fagpressen

Fagpressens medlemmer utgir nær 190 trykte titler årlig og har et samlet trykt opplag på over 30 millioner eksemplarer. Akershus Reklame Team har signert en rammeavtale som vil bidra til at Fagpressens medlemmer sparer store kostnader.
Tekst: Mayken Finholt • Foto: Arne Bruun • 20.04.2018
arne-portrett
Ta kontakt med meg!

Arne Bruun
Daglig leder/salgsansvarlig
Mobil: + 47 404 18 391
arne@art-as.no
Fagpressen tilbyr nå en felles tjeneste for trykk, etterbehandlingstjenester og distribusjon for alle sine medlemmer. Akershus Reklame Team leverer blant annet etterbehandlingstjenestene adressering, plastpakking og sampakking av titler fra Fagpressen, som skal distribueres fra Østlandsområdet.

 
Fagpressen
Fagpressen ble stiftet i 1898 og er Norges eldste riksdekkende presseorganisasjon. Foreningen ivaretar interesser for fagblader, tidsskrifter og magasiner på trykk og nett.
 
En av hovedoppgavene til Fagpressen er å utvikle tjenester og medlemsfordeler for fagmediene. Fagpressens formål er «å være en garantist for ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet, som grunnpilarer i et demokratisk samfunn. Fagpressen skal arbeide for at de uavhengige fagmediene sikrer innsikt og dybde i samfunnsdebatten. Fagpressen skal verne om redaktørens rettigheter og holde redaktørplakaten i hevd».
 
Fagpressen organiserer i dag 214 medlemmer, med et samlet volum på over 1400 utgivelser pr. år.


Fagpressen trykk og distribusjon
Høsten 2017 gjennomførte Fagpressen forprosjektet Fagpressen trykk og distribusjon (FTD), med vekt på å få fram bedre trykkpriser for medlemmene. Forprosjektet bekreftet at det var grunnlag for å etablere en fellestjeneste der man framforhandler bedre og mer lønnsomme avtaler for medlemmene innenfor leverandørområdene trykk og distribusjon.
 
Hensikten med tjenesten FTD er å bistå medlemmene i Fagpressen med å få trykket og distribuert sine blader til en langt mer gunstig pris enn de fleste klarer å framforhandle på egen hånd. FTD samler volum fra mange titler, og oppnår derved mye bedre vilkår hos leverandørene.


Best på etterbehandlingstjenester
Målet med avtalen er at hvert enkelt fagblad skal få de beste rammebetingelser innen trykk, distribusjon, etterbehandlingstjenester og tilrettelegging for distribusjon.
 
Og er det noen som er gode på slike etterbehandlingstjenester er det oss i Akershus Reklame Team!
 
«Mange av våre kunder er allerede medlem i Fagpressen, men med denne avtalen regner vi med at vi får mange flere. Dette er et supert tilbud til alle Fagpressens medlemmer! Det vi skal gjøre er å plastpakke, adressere og tilrettelegge for distribusjon slik at medlemmene i Fagpressen får optimaliserte distribusjonskostnader. Vi tror vår sentrale beliggenhet i forhold til leverandører og distributør var utslagsgivende for Fagpressens valg av tilrettelegger for distribusjon», sier Arne Bruun, daglig leder i Akershus Reklame Team.
 
Akershus Reklame Team skal sampakke forskjellige titler fra Fagpressen for distribusjon, og sørge for at det logistikkmessig går på skinner. Tidsskriftene Sykepleien og Elektronikk var først ute og signerte avtalen, og nå starter avtaleverkene mot hver enkelt kunde.


Kilder:
https://no.wikipedia.org/wiki/Fagpressen
http://fagpressen.no/aktuelt/n%C3%A5-ruller-vi-ut-fagpressen-trykk-og-distribusjon
http://fagpressen.no/om-fagpressen/form%C3%A5l-og-vedtekter/fagpressens-form%C3%A5l


Bilde: Per Brikt Olsen (adm. direktør i Fagpressen) og Arne Bruun (daglig leder i Akershus Reklame Team AS).
 

Relevante artikler

HHN_hjemmeside-liten-1
HHN_hjemmeside-liten-1

Har dratt i land en ny langsiktig avtale

Les mer
Fagpresseprisene-liten
Fagpresseprisene-liten

Utdelingen av Fagpresseprisene 2018

Les mer
Abo_service_hjemmeside
Abo_service_hjemmeside

Vi håndterer abonnentene dine!

Les mer