Adresseringstjenester

Effektiv produksjon

Adresseringstjenester

Kontakt oss!

Porto og optimalisering av distribusjon

Akershus Reklame Team (ART) er en av få aktører som har kompetanse og løsninger for optimalisering av porto og distribusjon. I praksis betyr dette at vi klarer å oppnå bedre priser på porto, ved å samle alt som periodevis skal distribueres fra våre kunder. Vi innhenter priser på vegne av flere bedrifter i fellesskap – noe som gir god økonomi for alle.

Aktuelt: