Hjem > Adresseringstjenester > Porto og optimalisering av distribusjon

Porto og optimalisering av distribusjon

Akershus Reklame Team (ART) er en av få aktører som har kompetanse og løsninger for optimalisering av porto og distribusjon. I praksis betyr dette at vi klarer å oppnå bedre priser på porto, ved å samle alt som periodevis skal distribueres fra våre kunder. Vi innhenter priser på vegne av flere bedrifter i fellesskap – noe som gir god økonomi for alle.

Fordeler ved å benytte våre adresseringstjenester:

Porto_og_optimalisering_Sampakking_og_porto

Sampakking og portooptimalisering

Akershus Reklame Team har gjennom flere år og lang fartstid etablert gode avtaler med distribusjonstilbydere i Norge. Vi har utviklet prosesser og rutiner som gir våre kunder mulighet til å konsolidere volum med andre magasiner eller liknende, som distribueres samme dag. Det resulterer i god økonomi.

Koordinering

En vellykket sampakking krever at alle produkter er på rett plass til riktig tid. Våre prosjektledere koordinerer og følger opp kunden og deres samarbeidspartnere, samt sikrer koordinasjon med egen produksjon. Du og bedriften er således i trygge hender ved et samarbeid med Akershus Reklame Team.

Porto_og_optimalisering_Koordinering
Porto_og_optimalisering_Bestilling

Bestilling

Akershus Reklame Team håndterer bestillinger hos de ulike distribusjonsselskapene, slik at du som kunde enkelt og komfortabelt kan fokusere på egen kjernevirksomhet.
Vi gjør det enkelt å være kunde av Akershus Reklame Team.