Adresseringstjenester-innstikkogbilag

Hjem > Adresseringstjenester > Innstikk og bilag

Innstikk og bilag

Akershus Reklame Team (ART) kan i tillegg til adressering og pakking, tilby våre kunder å legge ved reklame, annonser eller andre typer innstikk og bilag. Dette kan også gjennomføres uavhengig av distributør.

Vår kvalitet, kontroll og fleksibilitet på innstikk og bilag:

Innstikk_og_bilag_Segmentering

Segmentering

Gode og tydelige adressefiler er helt avgjørende for effektiv segmentering. Vi hjelper våre kunder med riktig segmentering i produksjonsprosessen. Slik sikrer vi at våre kunder når rett målgruppe – og at disse alltid får riktig budskap.

Kvalitetssikring

Akershus Reklame Team har internkontroller for å sikre at innstikk og bilag blir pakket i henhold til kundens definerte oppdrag. Dette kvalitetssikrer vi gjennom hele prosessen – fra før oppstart, underveis og etter avsluttet produksjon.

Innstikk_og_bilag_Kvalitetssikring Innstikk_og_bilag_Fleksible_formater

Fleksible formater

Vi tilbyr full fleksibilitet – og løser dine ønsker og behov innenfor forskjellige formater og distribusjonsformer. Vi ser ingen begrensninger!

Vil du vite mer om innstikk og bilag? Kontakt oss her.